หน้าหลัก เกี่ยวกับสมาคม
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 13:39 น.

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (The Parent and Teacher Association of Srinakharinwirot University Elementary School, Prasarnmit) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เรื่อยมาจนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเข้าในพระราชูปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน

 

 

ความร่วมมือของผู้ปกครองและครูของสมาคมฯ

นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคม เมื่อปี 2503 เป็นต้นมา ความร่วมมือของอาจารย์และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) นับว่าเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพอย่างสูง ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันและได้มีส่วนสนับสนุนงานของโรงเรียนในด้านการเรียนการสอน สวัสดิการ และพลานามัยของเด็ก การพัฒนาสภาพแวดล้อม และอื่น ๆ รวมทั้งความร่วมมือจากผู้ปกครองทั้งในด้านกำลังกายและกำลังทรัพย์ เพื่อให้งานของสมาคมฯ ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 03:44 น.
 ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.