หน้าหลัก เกี่ยวกับสมาคม ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ
บันทึกความเป็นมาของสมาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 13:40 น.
ผู้ก่อตั้ง

บันทึกความเป็นมาของสมาคม โดย คุณสรร อักษรานุเคราะห์

เมื่อปี 2501 ผมได้พาเด็กชายจาตุรงค์ และเด็กหญิงสลิลทิพย์ ไปฝากเข้าโรงเรียนประถมสาธิตประสานมิตร เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบใหม่ คือสหศึกษาคงจะมีวิธีสอนที่ไม่เหมือนโรงเรียนทั่ว ๆ ไป คือ สอนโดยวิธี Demonstration ทั้งนี้เป็นนโยบายของท่านอดีตรัฐมนตรี ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอาจารย์ไพเราะ ตัณฑิกุล กรุณารับไว้ทั้งสองคน ในขณะนั้นโรงเรียนมีตึกเล็ก ๆ อยู่ในระหว่างทุ่งนา บ้านช่องต่าง ๆ เป็นหย่อม ๆ ถนนทางเข้าก็ไม่ดีเลย ไม่สะดวกเป็นหลุมบ่อ มีรถยางแตกเสมอๆถ้ารถเก่าก็ต้องนำเข้าอู่เป็นเนืองนิจ แต่รถราไม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 14:04 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 13:39 น.

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (The Parent and Teacher Association of Srinakharinwirot University Elementary School, Prasarnmit) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เรื่อยมาจนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเข้าในพระราชูปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 03:44 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.